Cookiebeleid

Dit beleid betreffende cookies (‘Policy‘) is vastgelegd door Asmodee Groep, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Versailles onder nummer 399 899 806 en statutair gevestigd te 18 rue Jacqueline Auriol – 78280 Guyancourt (Frankrijk) (hierna te noemen ‘ Asmodee‘ of ‘us‘) en regelt het gebruik van cookies op de website https://www.dobblegame.com/nl (de ‘ Website‘).

Het Beleid informeert u over de doeleinden waarvoor wij deze cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren.
Als verwerkingsverantwoordelijken kunnen we uw persoonsgegevens verzamelen dankzij de cookies die wij op de Website installeren.

Voor meer informatie over de manier waarop uw persoonsgegevens in dit verband worden verwerkt, kunt u onze verklaringen met betrekking tot persoonsgegevensbescherming doornemen (indien u een B2C-klant bent, kunt u deze Privacyverklaring lezen; indien u een B2B-klant bent, kunt u deze Privacyverklaring lezen; indien u een leverancier (illustrator, auteur, enz.) bent, kunt u deze Privacyverklaring lezen).

1. Wat is een cookie?

2. Welke cookies gebruiken we, voor welke doeleinden en hoe worden ze beheerst?

3. Hoe kunt u bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies?

4. Gevolgen in geval van wijziging van de cookie-instellingen

5. Bijwerking van het Beleid

6. Contact


1. Wat is een cookie?

Een ‘cookie’ is een reeks gegevens, doorgaans klein van formaat en geïdentificeerd met een naam, die naar uw browser kan worden verzonden via een website waarmee u verbinding maakt. Uw webbrowser bewaart het gedurende een bepaalde periode en stuurt het telkens wanneer u opnieuw verbinding maakt terug naar de webserver.

Door het plaatsen van cookies kunt u niet persoonlijk worden geïdentificeerd, maar kunnen gegevens worden geregistreerd over het browsegedrag op uw Apparaat (d.w.z. de hardware (computer, tablet, smartphone, telefoon, enz.) die u gebruikt om door de Website te navigeren) die we tijdens uw volgende bezoeken aan de Website kunnen lezen.

De bewaartermijn van deze cookies op uw Apparaat is niet langer dan dertien (13) maanden.

Er zijn verschillende soorten cookies:

Tijdelijke en permanente cookies : tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw browsersessie. Permanente cookies blijven langer op uw Apparaat staan, gedurende de duur die specifiek is voor elke cookie, en blijven geldig tot hun vervaldatum (tenzij ze eerder door de gebruiker worden verwijderd).

Eigen cookies en cookies van derden: peigen cookies zijn cookies die door het domein van de Website worden ingesteld (deze cookies worden door Asmodee geïnstalleerd). Cookies van derden zijn cookies die op de computer van de internetgebruiker worden geplaatst door de server van een ander domein dan dat van de Website (dit kunnen bijvoorbeeld cookies zijn van sociale netwerken of van aanbieders van oplossingen om bezoekersaantallen te meten).

Er worden geen cookies op uw Apparaat geïnstalleerd zonder uw voorafgaande toestemming, met uitzondering van bepaalde cookies die uitsluitend zijn bedoeld om communicatie via elektronische middelen mogelijk te maken of te vergemakkelijken, of die strikt noodzakelijk zijn om op uw uitdrukkelijke verzoek een online communicatiedienst te verlenen. U kunt uw toestemming en voorkeuren personaliseren door onderstaande rubriek ‘Hoe kunt u bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies?’ te raadplegen.

2. Welke cookies gebruiken we, voor welke doeleinden en hoe worden ze beheerst?

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende soorten cookies die op de Website worden gebruikt, alsook van hun doeleinde(n) en levensduur.

a. Functionele cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat de Website optimaal functioneert. Deze worden over het algemeen geïnstalleerd om in te spelen op acties die u heeft uitgevoerd of op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, de functie voor het invullen van formulieren, de gekozen taal, enz.

Bedrijf dat de cookie verstuurt Het bedrijf dat de cookie uitgeeft Doeleinde van de cookie Cookie tijdsperiode
Pll_Language Polylangue Taalvoorkeur 12 maanden

b. Analytische cookies

Deze cookies stellen ons in staat om de prestaties van onze Website te meten en te verbeteren. Deze helpen ons te weten welke pagina’s meer of minder worden bezocht en hoe bezoekers op de Website navigeren. Alle door deze cookies verzamelde gegevens worden geaggregeerd en zijn dus anoniem.

Voor meer informatie over deze cookies:

Bedrijf dat de cookie verstuurte Het bedrijf dat de cookie uitgeeft Doeleinde van de cookie Cookie tijdsperiode
_ga Google Analytics Publieksmeting 13 maanden
_gid Google Analytics Publieksmeting 24 uur
googlepersonnalization Google Publieksmeting 12 maanden

Voor meer informatie over de cookies die door Google Analytics worden gegenereerd, raadpleeg het Google Privacybeleid.

3. Hoe kunt u bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies?

Met uitzondering van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn, is het plaatsen van een cookie op uw Apparaat onderworpen aan uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

Als u uw toestemming geeft, kunnen de geïntegreerde cookies tijdelijk worden opgeslagen in een speciale ruimte van uw Apparaat.

Met betrekking tot andere cookies die niet uitsluitend tot doel hebben de werking van de Website te optimaliseren (zoals functionele cookies), wordt een banner weergegeven wanneer u voor het eerst verbinding maakt met de Website, om u voorafgaande te informeren dat cookies worden geplaatst en om u, indien nodig, in staat te stellen bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies op uw Apparaat.

U kunt uw internetbrowser zelf zodanig instellen dat http-cookies op uw Apparaat worden geplaatst of juist worden geweigerd.

U kunt het ook zo configureren dat u de mogelijkheid krijgt om van tijd tot tijd cookies te accepteren of te weigeren, voordat een cookie op uw Apparaat wordt geplaatst.

Met betrekking tot het beheer en de selectie van cookies heeft elke internetbrowser zijn eigen configuratie, die in het helpmenu van de betreffende browser is beschreven:

• Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
• Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
• Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=nl_NL&viewlocale=nl_NL
• Firefox: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20désactiver%20les%20cookies
• Opéra : http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html

U kunt met name de aanbevelingen van de CNIL (de Franse instantie voor gegevensbescherming) vinden over het beperken van de traceerbaarheid van uw surfgedrag op internet: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.

4. Gevolgen in geval van wijziging van de cookie-instellingen

Wij willen u erop wijzen dat alle instellingen die u eventueel maakt, van invloed kunnen zijn op uw ervaring op onze Website. In het bijzonder kan dit leiden tot prestatieverlies van een bepaald aantal functionaliteiten die nodig zijn voor de navigatie op de Website.

In geval van een wijziging in de cookie-instellingen kunnen wij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor storingen die u eventueel tegenkomt.

5. Bijwerking van het Beleid

We kunnen dit Beleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld om rekening te houden met wettelijke veranderingen, technologische vooruitgang en goede handelspraktijken. We zullen u informeren in geval van substantiële wijzigingen.

6. Contact

Als u vragen heeft over de cookies die op onze Website worden gebruikt, kunt u contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres: donneespersonnelles-group@asmodee.com

Ontdek onze andere spellen