Vylepšený Dobble přispívá k záchraně naší planety.

 

Ve společnosti Zygomatic usilujeme o snižování dopadů našich výrobků na životní prostředí. S našimi dodavateli* spolupracujeme na zlepšování výrobních metod a efektivním využívání surovin. Proto upřednostňujeme recyklovatelné materiály, snižujeme množství obalů a minimalizujeme přepravu mezi místem výroby a místem prodeje. 

 

 

Nové krabičky hry Dobble obsahují…

O 95 % méně plastu

Plastovou část obalu jsme nahradili kartonem a jednoduchou nálepkou a snížili tím množství použitého plastu o 95 %.

Každá krabička hry Dobble nyní obsahuje méně než jeden gram plastu oproti dřívějším 23 gramům.

 

 

Papír a karton s certifikátem FSC

Veškerý papír a karton použitý v krabičce Dobble je certifikován organizací FSC: krabička, vnitřek krabičky, hrací karty i pravidla hry.

Certifikace FSC zaručuje, že použité dřevo pochází z udržitelně obhospodařovaných lesů.

 

 

   O 33 % méně prázdného místa

    Snížili jsme hloubku našich kartonových krabiček ze 75 na 50 mm, abychom tím zmenšili nevyužitý                  prostor v krabičce.

    Kvalita plechové krabičky i hracích karet zůstává stejná a nemá dopad na zážitek ze hry.

 

 

Před a po

 

Krabička hry Dobble se hodně změnila! Nová verze (vpravo) je tenčí a má nový design.

 

 

Nejvíce však záleží na tom, co se nachází uvnitř… Zjistěte, co všechno se změnilo*

 

 

Změna vyžaduje čas! Do roku 2024 však hodláme všechny hry Dobble prodávané po celém světě balit do těchto nových krabiček.
Nahrazení starých krabiček hry Dobble novými ušetří ročně odhadem 94 tun plastu, papíru a kartonu, což zhruba odpovídá váze 16 slonů afrických!

 

 

 

To ale zdaleka není všechno!

 

Těší nás, že vám můžeme představit naši novou krabičku hry Dobble. Chceme však i nadále pokračovat ve snižování dopadu her Dobble a dalších her studia Zygomatic na životní prostředí: omezit spotřebu obalových materiálů, plastů a zvýšit podíl recyklovaných materiálů. Ekologický design znamená úsilí o neustálé zlepšování a my doufáme, že se nám v budoucnu podaří nabízet výrobky, které budou k planetě ještě šetrnější. 

 

Máte další otázky?

 

Rádi vám odpovíme na všechny otázky týkající se našeho přístupu k ekologicky šetrnému designu. Své dotazy nám můžete zasílat na adresu contact.zygomatic@asmodee.com.

 

*Obsah krabiček her Dobble a údaje se mohou lišit v závislosti na vybraném dodavateli. Všechny údaje jsou získány na základě analýzy životního cyklu různých krabiček her Dobble od jednoho dodavatele.