Postup pro zavádění zásad používání souborů cookie

Definice a odkazy na předpisy

Osobní údaje (nebo údaje)

Jakékoli informace, které přímo, nepřímo nebo ve spojení s jinými informacemi — včetně osobního identifikačního čísla — umožňují identifikaci nebo identifikovatelnost fyzické osoby.

Data o použití

Informace získané automaticky prostřednictvím této webové stránky (nebo služeb třetích stran používaných na této webové stránce, mezi něž může patřit: adresy IP nebo jména domén počítačů používaných uživateli, kteří navštěvují tuto webovou stránku, adresy URI (jednotný identifikátor zdroje), čas žádosti, způsob použitý k odeslání žádosti na server, velikost souboru přijatého v rámci odpovědi, číselný kód udávající stav odpovědi serveru (úspěšný výstup, chyba atd.), země původu, funkce prohlížeče a operačního systému používaného uživatelem, různé časové podrobnosti návštěvy (např. čas strávený na každé stránce v aplikaci) a podrobnosti o pohybu v aplikaci se zvláštním odkazem na posloupnost navštívených stránek a další parametry týkající se operačního systému zařízení a/nebo IT prostředí uživatele.

Uživatel

Osoba využívající tuto webovou stránku, která, není-li uvedeno jinak, je shodná se subjektem údajů.

Subjekt údajů

Fyzická osoba, na kterou odkazují osobní údaje.

Zpracovatel údajů (inspektor ochrany údajů)

Fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný úřad, který zpracovává osobní údaje jménem správce údajů dle údajů v těchto zásadách ochrany soukromí.

Správce údajů (nebo vlastník)

Fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný úřad, který sám či společně s jinými určuje účely a způsoby zpracovávání osobních údajů včetně bezpečnostních opatření týkajících se provozu a používání těchto webových stránek. Správce údajů, není-li uvedeno jinak, je vlastník těchto webových stránek.

Tyto webové stránky (nebo tato aplikace)

Způsob, jímž se provádí shromažďování a zpracovávání osobních údajů uživatele.

Služba

Služba poskytovaná touto webovou stránkou dle popisu v příslušných podmínkách (jsou-li k dispozici) a na těchto stránkách/této aplikaci.

Evropská unie (EU)

Není-li uvedeno jinak, veškeré odkazy na Evropskou unii v tomto dokumentu zahrnují všechny aktuální členské státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

Soubor cookie

Soubory cookie jsou sledovací soubory tvořené malými sadami dat uloženými v prohlížeči uživatele.

Sledovací soubor

Sledovací soubor označuje jakoukoli technologii – např. soubory cookie, jedinečné identifikátory, webové signály, skripty, elektronické značky a otisky – umožňující sledování uživatelů například na základě přístupu k informacím nebo uložením informací na zařízení uživatele.


Právní informace

Toto prohlášení o ochraně soukromí bylo připraveno na základě ustanovení různých předpisů včetně čl. 13/14 nařízení (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tyto zásady ochrany soukromí souvisejí výlučně s těmito webovými stránkami, není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak.